Bewustwording

Enkele inzichten voor (meer) bewustwording.

Acceptatie.
* Als iets veranderd kan worden is het zinnig als je daar je best voor doet. Is het zo dat dit niet kan of lukt, dan is mijn mening dat hoe sneller je weet te accepteren, hoe beter en rustgevender dit is. Als je niet accepteren kunt, zul je na weken met veel strijd uiteindelijk toch moeten accepteren dat iets werkelijk niet anders is en dat in feite acceptatie de enige manier is. Misschien pas na veel tijdverlies. Wanneer je eenmaal kunt accepteren en daardoor loslaten, volgt meteen innerlijke rust op dat gebied en ruimte in jezelf. Een opluchting dan.
Ook wanneer een situatie wel veranderd kan worden en je dit wilt gaan doen, kan het erg handig zijn de (nare) situatie voor het moment wel proberen te accepteren. Je hebt dan meer innerlijke rust in jezelf en vanuit de ruimte die daardoor ontstaat kun je doorgaans sneller de situatie proberen te veranderen.

* Je kunt in principe niets fout doen, de fout was nodig om het betreffende te leren, zonder de fout kon je het (nog) niet, de fout is niet negatief, maar heeft een functie.

* Elke keuze (ook door de dag heen) heeft consequenties, er volgt altijd een rekening.

* Doe als de automatische piloot op een speedboot. Als de boot uit koers geslagen wordt, door bijvoorbeeld een golf, volgt meteen correctie om richting het doel te blijven gaan. Laat je niet uit de koers richting je doel slaan, door onverwachte gebeurtenissen, of de waan van de dag. Probeer altijd zo snel mogelijk weer op de juiste koers, richting je gekozen doel te komen.

* Relatie: Als het niet goed zit kun je eenzamer zijn met zijn tweeën dan alleen.

* Probeer altijd bewust te zijn, of te worden, of het over de oorzaak of een aanleiding gaat.
Voorbeeld: Een man en een vrouw zitten aan de ontbijttafel. De man heeft een opengeslagen krant voor zich, waarin hij zit te lezen. Er is verder geen communicatie. De vrouw vindt hierdoor dat ze aandacht tekort komt, maar zegt niets. Dan stoot de man per ongeluk zijn kopje koffie om, de koffie komt op het tafelkleed. De vrouw valt hierover uit en verwijt de man dat hij niet goed uitgekeken heeft. Op zich is de koffie geen probleem, het tafelkleed kan gewoon in de was en het is duidelijk dat de man het niet expres gedaan heeft. In feite valt de vrouw daar ook niet over uit. Eigenlijk valt ze uit over haar gevoel dat de man zijn krant belangrijker vond dan haar. Daar zegt ze echter geen woord over. Ze maakt ruzie over de aanleiding, de oorzaak blijft daardoor verborgen voor de man. De man vindt de verwijten onredelijk omdat hij de koffie niet expres omstootte. Als de vrouw de oorzaak benoemd had, hadden ze wellicht kunnen communiceren, of er een andere manier tijdens het ontbijt mogelijk zou zijn.

* Tevredenheid. Probeer alvast dankbaar te zijn voor zaken waar je misschien niet dagelijks bij stilstaat. Zoals gezondheid, het wonen in een vrij land, woonruimte hebben, voldoende eten (ook als de eindjes misschien aan elkaar geknoopt moeten worden), enzovoort; basiszaken die we misschien heel gewoon en vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Ondanks alle problemen, die er vaak ook zullen zijn, voelt dankbaarheid en tevredenheid met alvast een deel van je leven een stuk beter dan alleen ontevredenheid en gefrustreerdheid. De focus op het goede stuk leggen, geeft ruimte in jezelf, veel meer dan alleen je focus op het deel van je leven leggen, dat je op dit moment niet bevalt. Ruimte in je zelf geeft een opener blik en daardoor meer mogelijkheden.

* Probeer rechtop te lopen en niet met gebogen schouders. Je ziet er daardoor zelfverzekerder uit en je voelt je er ook beter door en het is beter voor het lichaam. Om dit goed te kunnen en vol te houden, is er een eenvoudig trucje: Laat de armen langs het lichaam hangen. Draai dan met open handen je duimen naar buiten, zo ‘zet je jezelf rechtop’. Probeer hier regelmatig op een dag aan te denken, tot je het je meer eigen gemaakt hebt, het is de moeite waard.

* Uiterlijke verzorging. Probeer goed voor jezelf te zorgen. Als je geen zin hebt om veel aan jezelf te doen, probeer er dan tenminste toch verzorgd uit te zien. Daar heb je zelf veel plezier van, het geeft je over het algemeen een wat beter gevoel als je in de spiegel kijkt.

* Realiseer je dat je lichaam reageert op waarmee je het voedt. Gezond eten geeft meer energie en daardoor meer kwaliteit van leven. Af en toe uit de band springen is helemaal niet erg, maar probeer de grote lijn zo gezond mogelijk te houden.

* Iedere dag is een nieuwe dag. Iedere dag geeft nieuwe mogelijkheden.
Iedere dag geeft goede, maar ook minder goede momenten. Wij mogen uit vrije wil beslissen wat we met iedere dag doen.
Elke dag is toch een geschenk. Probeer je te realiseren bij minder goede momenten dat er altijd weer een ander, beter moment zal komen, ook al heb je daar op het moment zelf misschien nog weinig aan. Je hier echt van bewust zijn, kan toch verlichting en zelfs kracht geven.

* Vergeet nooit dat je een eigen vrije wil hebt en gebruik hem!