Clientgerichte therapie

Cliëntgerichte therapie is een vorm van inzicht gevende psychotherapie. Het uitgangspunt van cliëntgerichte therapie is vaak persoonlijke ontwikkeling. Dit heeft vanzelfsprekend meer zelfreflectie en zelfkennis tot gevolg. Behalve positieve eigenschappen, zal de cliënt ook negatieve eigenschappen van zichzelf leren erkennen. Het uiteindelijke doel hiervan is zelfaanvaarding, door middel van het ervaren van gedachten en gevoelens van binnen uit. Dit kan leiden tot een beter uitgebalanceerd leven.

Bij cliëntgerichte therapie bepaald de cliënt zelf welke richting de therapie op gaat. Het is een zogenaamde persoonsgerichte therapie. De therapeut biedt de cliënt zijn of haar sympathie, acceptatie, belangstelling en inlevingsvermogen. De therapeut bekritiseert niet, maar luistert aandachtig naar de cliënt, en probeert te verhelderen wat er gezegd wordt. Door de cliënt volledig te accepteren zoals die is, helpt de therapeut de cliënt zichzelf niet te veroordelen. De cliënt reflecteert samen met de therapeut over gedachten en gevoelens, maar de therapeut biedt geen directe adviezen of oplossingen. Sterker nog, de cliënt bepaald zelf in welke richting het proces van de therapie zich ontwikkeld. Cliëntgerichte therapie wordt daarom ook wel non-directieve therapie genoemd. Alleen als de therapeut het idee heeft dat de ontwikkeling en persoonlijke groei geblokkeerd wordt, zal deze ingrijpen. Ook kan de psychotherapeut klachten of problemen op een andere manier belichten, om zo de cliënt meer inzicht in zichzelf te geven. De cliënt zal worden aangemoedigd stil te staan bij gedachten, om gevoelens en emoties toe te laten, en om deze vervolgens te verwoorden. De psychotherapeut speelt hierbij een ondersteunende rol.

Belangrijke aandachtspunten:
Voorwaarde voor het slagen van deze therapievorm is dat de cliënt kan omgaan met het onder ogen zien van eventuele minder positieve eigenschappen van zichzelf. Ook is er een redelijke mate van eigen initiatief en zelfwerkzaamheid nodig. Ook is de behoefte tot innerlijke zelfwaarneming en zelfreflectie een voorwaarde.

Aangezien de relatie tussen therapeut en cliënt een wezenlijk onderdeel van de therapie vormt, is het belangrijk dat het tussen beide klikt. De cliënt moet zich vrij voelen om zijn of haar belevingswereld aan de therapeut toe te vertrouwen. Vaak is het na enkele sessies al duidelijk of dat cliënt en therapeut zich prettig bij elkaar voelen. Mocht dat niet het geval zijn, dan is het een goed idee om dit duidelijk aan te geven en eventueel een andere therapeut te overwegen.

Duur van de behandeling
Bij de start van de therapie wordt geen definitieve duur vastgesteld. Wel kan er een indicatie gegeven worden, die afhankelijk is van de cliënt en het probleem dat de cliënt wil aanpakken. Een cliëntgerichte therapie kan enkele maanden tot enkele jaren duren. Uiteindelijke beëindiging van de therapie wordt altijd in overleg met de cliënt bepaald. Meestal is er sprake van wekelijkse sessies van 1 uur.

Bij welke klachten?
Cliëntgerichte therapie wordt vaak gebruikt in de strijd tegen klachten als: depressiviteit, angsten, onzekerheid, burnout, stress, gezinsproblemen, piekeren, verwardheid en trauma’s. Ook wordt cliëntgerichte therapie ingezet als relatietherapie.