Positieve Cognitieve Gedragstherapie

De positieve psychologie is een nieuwe, snel groeiende stroming binnen de reguliere psychologie, die zich richt op de veerkracht, de vitaliteit en het floreren van mensen. De leidende vraag is altijd: wat is jouw kracht? Hoe kun je die nog effectiever benutten? En hoe worden jijzelf en de wereld daar beter van?

De Positieve Psychologie is van mening dat de reguliere psychologie en psychiatrie te eenzijdig gericht zijn op klachten en te weinig op krachten.
Omdat behandeling meer is dan herstellen wat er mis is, moet er niet alleen aandacht geschonken worden aan stoornissen, zwakheden en beperkingen, maar ook aan sterke kanten, goede eigenschappen en aan bouwen wat er goed gaat.
Positieve psychologie is het onderzoek naar alles wat het leven de moeite waard maakt; het is het onderzoek naar de voorwaarden en processen die leiden tot optimaal functioneren

Hoe zit het met positiviteit?

Gelukkig krijgt het begrip positiviteit steeds meer aandacht binnen de psychologie. En terecht. Met een positieve instelling kom je daadwerkelijk verder. Je kunt je geest trainen om geen beren meer op de weg te zien. En een weg inslaan waar je kunt vertrouwen op je eigen creativiteit en probleemoplossend vermogen. Want hoe zit dat nou met positieve emoties? Vooral in tijden van stress kunnen mensen met een positieve instelling de situatie beter aan. Ze zien meer oplossingen en kunnen meer win win situaties bedenken. Positieve emoties verbreden namelijk het aandacht vlak, daar waar negatieve emoties (beren) deze vernauwen. En daar waar je met negatieve emoties in een neerwaartse spiraal terecht komt, kom je met positieve emoties in een opwaartse spiraal.

Positiviteit kun je trainen.

Positiviteit komt niet vanzelf. Het vergt training en doorzettingsvermogen. Met dagelijkse oefeningen die je thuis, onderweg of op het werk kunt toepassen doorbreek je negatieve gedachtenpatronen. Negatieve gedachten belemmeren de geest, halen je uit het hier en nu waar juist de kracht ligt en verkleinen daarmee jouw wereld. Door elke dag een paar oefeningen te doen verhoog je jouw probleemoplossend vermogen, veerkracht, creativiteit en de omgang met anderen.

Niet alleen de focus van therapie is anders, ook de rol van de therapeut verschilt met die van de traditionele setting in de CGt. Traditioneel neemt de therapeut de rol van expert in, die analyseert en exploreert. In plaats van de cliënt te voorzien van adviezen ten aanzien van de manier waarop de cliënt problemen aan zou moeten pakken, staat de positieve georiënteerde CGt therapeut altijd een stapje achter de cliënt om samen met hem of haar naar de gewenste toekomst te kijken. Daarbij worden vragen gesteld die de aandacht van de cliënt naar die bedoelde richting wijzen. De cliënt wordt als co-expert gezien, waarbij het samen zoeken naar en vinden van oplossingen en mogelijkheden centraal staan.